Bestuur

Het bestuur bestaat voor 2018 uit de volgende bestuursleden:

Judith van der Werff: voorzitter
Marleen van Oorschot: penningmeester
Cas van Riet: algemeen bestuurslid
Arian Bouman: algemeen bestuurslid
Coen Fase: algemeen bestuurslid